Hoe laat ik me uit het doopregister schrappen?

Wilt u uzelf graag laten ‘ontdopen’? Dit kan eenvoudig door een brief te sturen naar uw bisdom of via ‘Ontdoop jezelf online‘ – formulier.

the-dew-the-priest-christening-38999

Wanneer u uit het doopregister geschrapt bent betekent dit dat u niet langer verbonden bent aan de Katholieke Kerk. U zult hierdoor geen sacramenten (communie, vormsel, ziekenzalving,…) meer kunnen ontvangen.

Bent u als onbewuste baby gedoopt omdat uw ouders dit wilden om de traditie in de familie verder te zetten? Bent u nu een volwassen man/vrouw en wilt u eigenlijk niets meer met de kerk te maken hebben? Dan wordt het misschien eens tijd u uit het doopregister te schrappen.

Uzelf uit het doopregister laten schrappen gaat redelijk eenvoudig. U dient een brief of e-mail te schrijven naar het Bisdom van de plaats waar u gedoopt bent. Vermeld in de brief dat u wenst uit te treden uit de Katholieke Kerk en geef onderstaande informatie door:

– Naam en voornaam
– Geboorteplaats
– Geboortedatum
– Plaats waar je destijds gedoopt bent
– Oorspronkelijke woonplaats

  • Voorbeeldbrief

Aan:
Naam (naam van het bisdom)
Adres (adres van het bisdom)

Betreft: Schrappen uit het doopregister

Datum, huidige Woonplaats,

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik kenbaar dat ik graag wil uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk.

Mijn gegevens:
Voornaam Achternaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats waar ik gedoopt werd:
Woonplaats toen ik gedoopt werd:

Graag ontvang ik een bevestiging met de datum wanneer mijn uittreding ingaat.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam Achternaam

  • Adressen bisdommen

Hieronder vindt u de post- en e-mailadressen van de bisdommen in België:

Bisdom Antwerpen – Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen
secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be

Bisdom Brugge – Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be

Bisdom Gent – Bisdomplein 1, 9000 Gent
bisdom.gent@kerknet.be

Bisdom Hasselt – Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
secretariaat@bisdomhasselt.be

Bisdom Mechelen-Brussel – Wollenmarkt 14, 2800 Mechelen
aartsbisdom@kerknet.be

Diocèse de Liège – Rue de l’Evêché 25, 4000 Liège
secretariat.evechedeliege@catho.be

Diocèse de Namur – Rue de l’Evêché 1, 5000 Namur
secretariat.eveche.namur@skynet.be

Diocèse de Tournai – Place de l’Evêché 1, 7500 Tournai
secretariat@evechetournai.be